IMG_1930_edited.jpg

Inartes Instituutti

ekspressiivinen taideterapia suomessa

INARTES INSTITUUTTI on ekspressiivisen taideterapian perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta järjestävä asiantuntijaorganisaatio. Koulutus on aikuiskoulutusta, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetus koostuu noin kahdeksasta kahden–kolmen päivän opetusjaksosta vuodessa. 

 

 Inartes Instituutti on Suomessa ainoa koulutustaho, jonka opetus on hyväksytty osaksi European Graduate Schoolin (EGS) maisteriopintoja. Inartes Instituutti on toiminut vuodesta 1999 saakka.

Inartes Instituutista valmistuneet taideterapeutit sekä työharjoittelua suorittavat opiskelijat tarjoavat ekspressiivistä taideterapiaa yksilöille ja ryhmille
sekä
järjestävät erilaisia taidetyöpajoja.

Ajankohtaista

Abstract

Tanssi- ja liikeateljee
Kevät 2022

Colorful Abstract

Ekspressiivisen taideterapian
perusteet 20 op 
Opinnot alkavat syksyllä 2022! 

 

kansainvälinen spring symposium 2022 barcelonassa! 

Early bird -hinta on voimassa 15.1.2022 saakka!
Mikäli symposium joudutaan perumaan pandemian vuoksi,
osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan. 

Barcelona_edited.png

Koulutukset

liidut.jpg
80566776_2831462636906489_26330228030953
IMG_1933.jpeg

Peruskoulutus

1 vuosi

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa. Jokaisen jakson opettaja on sekä ekspressiivinen taideterapeutti että oman taiteenlajinsa ammattilainen. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Ohjaajakoulutus

n. 1,5 vuotta

Terapeuttisten ryhmien ohjaajakoulutus 60 op

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Koulutuksessa keskitytään 

ekspressiivisen taideterapian keskeiseen teoriaan ja menetelmien sisäistämiseen. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään teorian ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat terapeuttisten ryhmien ohjausta yksin tai pareittain.

Harjoitteluja tukee opintoihin sisältyvä ryhmätyönohjaus. 

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa.

Taideterapeutti-koulutus 2 vuotta

Taideterapeutin koulutus 80 op

Suoritettuaan perusteet ja ohjaajakoulutuksen opiskelija voi hakea taideterapeuttikoulutukseen. Seuraava terapeuttikoulutus on suunnitteilla aloitettavaksi tammikuussa 2023. 

Koulutus syventää ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja käytäntöä. Opintojaksoilla käsitellään mm. psykopatologiaa, kriisejä ja traumoja, filosofiaa ja estetiikkaa sekä ammattietiikkaa. Opiskelijoita kannustetaan taidelähtöiseen tutkimukseen. 

 

Opiskelijat suorittavat taide-terapiaharjoittelua yksilöasiakkaiden  ja taideterapiaryhmien kanssa. Opiskelijat osallistuvat 

työnohjaukseen, joka tukee kasvua taideterapeutin ammattiin.

Viimeisen vuoden aikana opiskelijat tekevät kirjalliset opinnäytetyöt, joihin kuuluu myös taiteellinen osio. 

1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe

Saas-Fee.jpg

Kansainvälinen yhteistyö

Inartes Instituutti on Sveitsissä ja Maltalla sijaitsevan European Graduate Schoolin (EGS) yhteistyökumppani. EGS valvoo Inartesin opetusta Suomessa.

Inartes Instituutti on Suomessa ainoa koulutustaho, jonka tarjoama opetus on hyväksytty osaksi European Graduate Schoolin maisteriopintoja.

 

Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettu soveltuvan alan maisterintutkinto, hän voi Inartesin koulutusohjelman suoritettuaan hakea European Graduate Schoolin CAGS-koulutukseen sekä sen jälkeen PhD-opintoihin. 

Mitä on ekspressiivinen taideterapia?

maalit.jpg

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteinen terapiamuoto, joka pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen: jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. 

 

Asioita tarkastellaan ongelmalähtöisyyden sijasta tutkittavina ilmiöinä. Ekspressiivisessä taideterapiassa voidaan liikkua eri taiteenlajien välillä, jolloin siirtymät voivat avata uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin. 

 

Mitään taiteellista osaamista ei tarvita, sillä taideterapiassa työtä ei arvostella taiteellisin kriteerein. Olennaista on päästää irti arkijärjestä ja heittäytyä taiteen tekemisen maailmaan. Luovan työskentelyn avulla oma sisäinen maailma tulee näkyväksi ja mielikuvituksen voima valjastetaan käyttöön. Taiteen avulla elämän ilmiöitä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista ja niiden merkityksiä voidaan muokata. Taidetyöskentely tarjoaa myös turvallisen tavan kokeilla itselleen uusia ja epätyypillisiä toimintatapoja. 

PaoloK website.jpg

Inartes Instituutti muistaa lämmöllä ekspressiivisen taideterapian 

pioneeria Paolo Knilliä
(11.6.1932–13.9.2020)

Haluamme vaalia hänen elämäntyötään opiskelijoiden kouluttamisessa ja kaikessa taideterapeuttisessa työssä,
jota teemme Inartes Instituutissa. 

Kiitos Paolo, viisaudestasi,
lämmöstäsi ja leikillisyydestäsi! 

yhteystiedot

Inartes Instituutti

Lapinlahdenpolku 8

00180 Helsinki

Finland

+358 40 770 4299

inartes@inartes.fi

  • Facebook
  • Instagram

Tilaa Inartesin uutiskirje osoitteesta: 

uutiskirje@inartes.fi