Inartes Instituutti

ekspressiivinen taideterapia suomessa

INARTES INSTITUUTTI on ekspressiivisen taideterapian perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta järjestävä asiantuntijaorganisaatio. Koulutus on aikuiskoulutusta, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetus koostuu noin kahdeksasta kahden–kolmen päivän opetusjaksosta vuodessa. 

 

Inartes Instituutista valmistuneet taideterapeutit sekä työharjoittelua suorittavat opiskelijat tarjoavat ekspressiivistä taideterapiaa yksilöille ja ryhmille
sekä
järjestävät erilaisia taidetyöpajoja.

 Inartes Instituutti on toiminut vuodesta 1999 saakka ja sillä on yhteistyösopimus European Graduate Schoolin (EGS) kanssa. Instituutin antama opetus on hyväksytty osaksi EGS-yliopiston tutkintovaatimusten mukaista ekspressiivisen taideterapian maisterin tutkintoa. 

Ajankohtaista

Pollack

Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot 20 op

Lukuvuosi 2021–2022

Autumn Leaves

Ryhmänohjaaja-
koulutus 60 op

Lukuvuosi 2021–2022

Haku Spring Symposiumiin 2021 ONLINE on käynnissä! Etänä toteutettava symposium on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kansainvälisten opettajien vetämiin työpajoihin ja verkostoitua laajalti. (Osallistuminen edellyttää aikaisempaa exa-kokemusta)

 

Huom! Osallistujat sitoutuvat koko viiden päivän symposiumiin, workshoppeihin ei voi osallistua yksittäin.

Inartes Instituutti muistaa lämmöllä ekspressiivisen taideterapian 

pioneeria Paolo Knilliä
(11.6.1932–13.9.2020)

Haluamme vaalia hänen elämäntyötään opiskelijoiden kouluttamisessa ja kaikessa taideterapeuttisessa työssä,
jota teemme Inartes Instituutissa. 

Kiitos Paolo, viisaudestasi,
lämmöstäsi ja leikillisyydestäsi! 

Koulutukset

Peruskoulutus

1 vuosi

Ekspressiivisen taideterapian perusteet

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. 

 

Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Ohjaajakoulutus

n. 1,5 vuotta

Terapeuttisten ryhmien ohjaajakoulutus 

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Koulutuksessa keskitytään 

ekspressiivisen taideterapian keskeiseen teoriaan ja menetelmien sisäistämiseen. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään teorian ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat terapeuttisten ryhmien ohjausta yksin tai pareittain.

Harjoitteluja tukee opintoihin sisältyvä ryhmätyönohjaus. 

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa.

Taideterapeutti-koulutus 2 vuotta

Taideterapeutin koulutus 

Suoritettuaan perusteet ja ohjaajakoulutuksen opiskelija voi hakea taideterapeuttikoulutukseen. Seuraava terapeuttikoulutus on suunnitteilla aloitettavaksi tammikuussa 2023. 

Koulutus syventää ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja käytäntöä. Opintojaksoilla käsitellään mm. psykopatologiaa, kriisejä ja traumoja, filosofiaa ja estetiikkaa sekä ammattietiikkaa. Opiskelijoita kannustetaan taidelähtöiseen tutkimukseen. 

 

Opiskelijat suorittavat taide-terapiaharjoittelua yksilöasiakkaiden  ja taideterapiaryhmien kanssa. Opiskelijat osallistuvat 

työnohjaukseen, joka tukee kasvua taideterapeutin ammattiin.

Viimeisen vuoden aikana opiskelijat tekevät kirjalliset opinnäytetyöt, joihin kuuluu myös taiteellinen osio. 

1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe

Kansainvälinen yhteistyö

Inartes Instituutti on Sveitsissä ja Maltalla sijaitsevan European Graduate Schoolin (EGS) yhteistyökumppani. EGS valvoo Inartesin opetusta Suomessa.

Inartes Instituutin antama opetus on hyväksytty osaksi European Graduate Schoolin maisteriopintoja.

 

Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettu soveltuvan alan maisterintutkinto, hän voi Inartesin koulutusohjelman suoritettuaan hakea European Graduate Schoolin CAGS-koulutukseen sekä sen jälkeen PhD-opintoihin. 

Mitä on ekspressiivinen taideterapia?

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteinen terapiamuoto, joka pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen: jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. 

 

Asioita tarkastellaan ongelmalähtöisyyden sijasta tutkittavina ilmiöinä. Ekspressiivisessä taideterapiassa voidaan liikkua eri taiteenlajien välillä, jolloin siirtymät voivat avata uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin. 

 

Mitään taiteellista osaamista ei tarvita, sillä taideterapiassa työtä ei arvostella taiteellisin kriteerein. Olennaista on päästää irti arkijärjestä ja heittäytyä taiteen tekemisen maailmaan. Luovan työskentelyn avulla oma sisäinen maailma tulee näkyväksi ja mielikuvituksen voima valjastetaan käyttöön. Taiteen avulla elämän ilmiöitä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista ja niiden merkityksiä voidaan muokata. Taidetyöskentely tarjoaa myös turvallisen tavan kokeilla itselleen uusia ja epätyypillisiä toimintatapoja. 

yhteystiedot

Inartes Instituutti

Lapinlahdenpolku 8

00180 Helsinki

Finland

+358 40 770 4299

inartes@inartes.fi

  • Facebook
  • Instagram

Tilaa Inartesin uutiskirje osoitteesta: 

uutiskirje@inartes.fi