top of page
Abstract Paint

Ekspressiivisen taideterapian Perusteet (20 op)

Lukuvuosi 2024–2025

IMG_1930_edited.jpg

25v

Inartes Instituutti

ekspressiivinen taideterapia suomessa

INARTES INSTITUUTTI on ekspressiivisen taideterapian perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta järjestävä asiantuntijaorganisaatio. Koulutus on aikuiskoulutusta, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetus koostuu noin kahdeksasta kahden–kolmen päivän opetusjaksosta vuodessa. 

 

 Inartes Instituutti on toiminut vuodesta 1999 lähtien eli vuonna 2024 Inartes täyttää 25 vuotta! Suomen Inartes on European Graduate Schoolin (EGS) partneri-instituutti, ja sillä on vahva side kansainväliseen yhteisöön. EGS:ssä ekspressiivistä taideterapian opiskelua voi jatkaa yliopistotutkintoihin saakka.

Inartes Instituutista valmistuneet taideterapeutit sekä työharjoittelua suorittavat opiskelijat tarjoavat ekspressiivistä taideterapiaa yksilöille ja ryhmille
sekä
järjestävät erilaisia taidetyöpajoja.

Green Leaves

Sisäiset puutarhat 
Viikonloppukurssi 27.–28.7.2024

Blurry Purple Background

Kuvataideateljee 

Lukuvuosi 2024–2025

Sandstone

Lempeästi läsnä itselleni 
Viikonloppukurssi 24.–25.8.2024

Fuchsia and Orange Geometric Objects

Draama-ateljee 
Kevät 2025 (5 op)

Journal 2_kansi.jpg

Inartes journal nro 2 on ilmestynyt! 

Ekspressiivisen taideterapian vuosittaisessa julkaisussa kerrotaan käytännön työstä, alan tämänhetkisistä ilmiöistä, haastatellaan kotimaisia ja kansainvälisiä vaikuttajia sekä luodaan katsauksia kirjallisuuteen. 

Inartes Instituutin koulutukset

Peruskoulutus
1 vuosi

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa. Jokaisen jakson opettaja on sekä ekspressiivinen taideterapeutti että oman taiteenlajinsa ammattilainen. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Ohjaajakoulutus
n. 1,5 vuotta

Terapeuttisten ryhmien ohjaajakoulutus 60 op

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Koulutuksessa keskitytään 

ekspressiivisen taideterapian keskeiseen teoriaan ja menetelmien sisäistämiseen. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään teorian ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat terapeuttisten ryhmien ohjausta yksin tai pareittain.

Harjoitteluja tukee opintoihin sisältyvä ryhmätyönohjaus. 

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa.

Taideterapeutti-koulutus 2 vuotta

Taideterapeutin koulutus 80 op

Ohjaajakoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea taideterapeutti-koulutukseen. 

Koulutus syventää ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja käytäntöä. Opintojaksoilla käsitellään mm. terapiasuhdetta, kriisejä ja traumoja, filosofiaa ja estetiikkaa sekä ammattietiikkaa. Opiskelijoita kannustetaan taidelähtöiseen tutkimukseen. 

 

Opiskelijat suorittavat taide-terapiaharjoittelua yksilöasiakkaiden  ja taideterapiaryhmien kanssa. Opiskelijat osallistuvat myös

työnohjaukseen, joka tukee kasvua taideterapeutin ammattiin sekä käyvät omassa koulutusterapiassa.

1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe

Saas-Fee.jpg

Kansainvälinen yhteistyö

Inartes Instituutti on Sveitsissä ja Maltalla sijaitsevan European Graduate Schoolin (EGS) yhteistyökumppani. 

Inartesin opiskelijat voivat hakea opiskelemaan European Graduate Schooliin, jonka opetus toteutetaan kesäopintoina Sveitsin Saas-Feessä. Inartesissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan EGS:n tutkintoihin.

 

EGS:ssä on mahdollisuus suorittaa myös maisteriopintojen jälkeisiä jatkotutkintoja aina tohtoritutkintoon saakka.

 

Mitä on ekspressiivinen taideterapia?

maalit.jpg

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteinen terapiamuoto, joka pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen: jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. 

 

Asioita tarkastellaan ongelmalähtöisyyden sijasta tutkittavina ilmiöinä. Ekspressiivisessä taideterapiassa voidaan liikkua eri taiteenlajien välillä, jolloin siirtymät voivat avata uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin. 

 

Mitään taiteellista osaamista ei tarvita, sillä taideterapiassa työtä ei arvostella taiteellisin kriteerein. Olennaista on päästää irti arkijärjestä ja heittäytyä taiteen tekemisen maailmaan. Luovan työskentelyn avulla oma sisäinen maailma tulee näkyväksi ja mielikuvituksen voima valjastetaan käyttöön. Taiteen avulla elämän ilmiöitä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista ja niiden merkityksiä voidaan muokata. Taidetyöskentely tarjoaa myös turvallisen tavan kokeilla itselleen uusia ja epätyypillisiä toimintatapoja. 

yhteystiedot

Inartes Instituutti

Lapinlahdenpolku 8

00180 Helsinki

Finland

+358 40 770 4299

inartes@inartes.fi

  • Facebook
  • Instagram

Tilaa Inartesin uutiskirje osoitteesta: 

uutiskirje@inartes.fi

bottom of page