top of page

Mitä on ekspressiivinen taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia (EXA) on monitaiteista ja työskentelyssä voidaan siirtyä taiteenlajista toiseen. Taidetyöskentely ja luova prosessi ovat keskiössä. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla.

Ihmiskäsitys

Ekspressiivinen taideterapia pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Taideterapian tarkastelukulma on fenomenologinen: asioita ei lähestytä ongelma-ajattelun kautta vaan niitä tutkitaan mielenkiintoisina ilmiöinä. Taiteellista työskentelyä tarkastellaan analogisena elämän kanssa.

Kenelle taideterapia sopii

Taideterapia sopii kaikille.  Ekspressiivistä taideterapiaa käytetään ennaltaehkäisevänä, kuntouttavana ja mielenterveyttä hoitavana menetelmänä. Taideterapia elvyttää ihmistä aktivoimalla hänen luontaista ilmaisuaan ja monitaiteellisuuttaan. Se lisää läsnäoloa tässä ja nyt -hetkessä. Taiteen tekemisessä ja sen terapeuttisessa vaikutuksessa on olennaista itse työskentelyprosessi.

 

Taidetyötä ei arvostella eikä arvioida taiteellisten kriteereiden mukaan. Ihmisen kokemus taiteen tekemisestä on olennainen. Työskentely mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittymisen ja onnistumisen elämyksen, mikä toimii elämän vahvistajana ja rikastuttajana. Taide auttaa jäsentämään tunteita ja tekee näkyväksi sellaista, mille ei löydy sanoja. 

 

Työskentelytavat

Ekspressiivisessä taideterapiassa työskennellään useiden taiteenlajien kanssa. Asiakas ja terapeutti etsivät yhdessä ne taiteelliset ilmaisumuodot, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten. Taiteiden väliseen siirtymään kiinnitetään huomiota. Niinpä voidaan ensin esimerkiksi tehdä maalaus, josta kirjoitetaan teksti, joka voidaan esittää draamana. Maalausta voidaan myös puhutella tai se voidaan soittaa, tai päinvastoin musiikki voidaan maalata kuvaksi.

 

Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen ja -tapojen mukaan. Terapiassa voi myös oppia uusia tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden ylittämiseen.

Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taidetyöskentelyyn siirrytään lämmittelyharjoitusten kautta. Menetelminä voi olla myös taiteen sijasta leikki tai rituaalinomainen työskentely. Tarkoituksena on aktivoida ja ravita mielikuvitusta ja antaa sille rakennusaineita luoda muotoa ja toimivaa rakennetta sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan.

Terapian kesto

Taideterapiaa annetaan yksilö- ja ryhmäterapiana sekä lyhyenä tai pitkäkestoisena terapiana. Yksilökäynnin pituus on 1 h 15 min. Käyntitiheys ja terapiajakson pituus sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

Miten ekspressiivinen taideterapia kehittyi

Ekspressiivisen taideterapian kehittivät 1970-80 -luvuilla Lesley Collegessa USA:ssa opettajina toimineet taideterapeutit Paolo Knill (musiikki), Shaun McNiff (kuvataide), Norma Canner (tanssi ja liike) ja Elizabeth McKim (runous ja kirjoittaminen). He alkoivat pohtia, miksi asiakkaan pitäisi vaihtaa terapiaa ja terapeuttia, jos hän tahtoisi ilmaista itseään ja työstää asioitaan esimerkiksi kuvan sijasta tanssilla. He pohtivat myös mitä asiakas hyötyisi monitaiteisesta työskentelystä ja millä tavalla eri taiteiden käyttö auttaisi asiakasta enemmän. Tästä kysymyksenasettelusta kehittyi ekspressiivinen taideterapia ja sen intermodaalinen teoria (teoria taiteidenvälisyydestä). 

Ekspressiivisen taideterapian instituutteja alettiin perustaa eri puolille maailmaa 1980-luvulla. Eurooppaan syntyi keskuksia ensin Sveitsiin, Hollantiin, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Saksaan. USA ja Kanada saivat myös omat koulutuskeskuksena. 1990-luvulla Suomeen perustettiin Instituutti Inartes. Samoihin aikoihin instituutteja perustettiin Israeliin, Espanjaan ja ranskankieliseen Sveitsiin. Nykyään ekspressiivisen taideterapian koulutusorganisaatioita on Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Ekspressiivinen taideterapia Suomessa

Suomessa ekspressiivisen taideterapian koulutus alkoi 1994 ensin hollantilaisten Annette Brederoden, Marijke Rütten-Sarisin ja Marleen van der Berghin opetuksessa. Tätä ennen Annette Brederode oli käynyt Suomessa jo 10 vuoden ajan kouluttamassa terapeutteja hahmotaideterapian käyttöön. Ekspressiivisen taideterapian jatkokoulutusohjelmassa myös muiden kansainvälisten kouluttajien, mm. Louis van Marissingin ja Paolo Knillin osuus oli huomattava.

Ensimmäisestä koulutusohjelmasta valmistui kahdeksan terapeuttia vuonna 1999.

Näistä osa suoritti lisäksi Sveitsissä taideterapian maisterin tutkinnon ja perusti Inartes Instituutin toteuttamaan ekspressiivisen taideterapian koulutusta Suomessa. Nyt Inartesissa on opiskellut noin 300 opiskelijaa, joista on valmistunut taideterapeutteja, ryhmänohjaajia sekä taidekeskeisiä työnohjaajia.

bottom of page