Koulutukset

Peruskoulutus

Ekspressiivisen taideterapian perusteet 

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa. 
Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. 

 

Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Koulutus alkaa syyskuussa 2020. 

 

Koulutukseen valitaan 12–15 opiskelijaa. Hakijoille järjestetään johdantokurssi (1 pv) ja henkilökohtainen haastattelu (1 h). Haastattelu ja johdantokurssi maksavat yhteensä 220€.

Johdantokurssit ja haastattelut 2020

1–2.8.2020  Johdantokurssi I ja haastattelu
(TÄYNNÄ)

8–9.8.2020 Johdantokurssi II ja haastattelu
(TÄYNNÄ)

15–16.8.2020 Johdantokurssi III ja haastattelu
(lähetä hakemus viimeistään 1.8.2020)

 

Johdantokursseille mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Koulutuspaikat täyttyvät hakujärjestyksessä opiskelijoista, jotka ovat hyväksytty koulutukseen.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä hakemukseen henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sposti, henkilötunnus, koulutus, ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan johdantokurssille ja haastatteluun.

Hakemuksen voit laittaa sähköpostin
liitetiedostona 1.8.2020 mennessä 

osoitteeseen: inartes@inartes.fi 

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden päivän lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Ensimmäisen vuoden opintojen painotus on omassa prosessissa. Opetus on ensisijaisesti kokemuksellista ja taidelähtöistä.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät pieniä itsenäisiä kirjoitustehtäviä sekä pienryhmätöitä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä. 

Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla.

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2021. Ekspressiivisen taideterapian perusteet 2020–2021 lähiopetusjaksojen päivämäärät:

Syksy 2020:

4.–5.9.2020 (pe–la)

2.–3.10.2020 (pe–la)

6.–7.11.2020 (pe–la)

ja 4.–5.12.2020 (pe–la)

Kevät 2021:

15.–16.1.2021 (pe–la)

13.–14.2.2021 (la–su)

19.–20.3.2021 (pe–la)

ja 7.–8.5.2021 (pe–la)

Koulutuksen hinta

Terapeuttinen taide – Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -koulutuksen kokonaishinta on

2400 € + alv.24% 

Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja koulutusmateriaalin (ei luettavaa kirjallisuutta). Mahdolliset matka- ja majoituskulut opiskelijat kustantavat itse.

Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu 200 € + alv.24%. Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa. Lukukausimaksut maksetaan erissä.

Maksuaikataulusta voi myös neuvotella.

Taideateljeet ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus 

osallistua viikonloppuisin ja/tai iltaisin Inartesin kuvataide- tai tanssi-ja liikeateljeehen (90 h) ja/tai yksilötaideterapiaan (n. 10–20 käyntikertaa), jotka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia ja kustannukset eivät kuulu koulutuksen hintaan.

Ohjaajakoulutus

Terapeuttisten ryhmien ohjaajakoulutus 

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Koulutuksessa keskitytään ekspressiivisen taideterapian keskeiseen teoriaan ja menetelmien sisäistämiseen. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään teorian ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat terapeuttisten ryhmien ohjausta yksin tai pareittain (60–100 h). Harjoitteluja tukee opintoihin sisältyvä ryhmätyönohjaus. 

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa.

HUOM! Muualla ekspressiivistä taideterapiaa aiemmin opiskelleet hakevat 1.8.2020 mennessä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen: inartes@inartes.fi ja osallistuvat Johdantokurssille
15.–16.8.2020  sekä haastatteluun (yht. 220 €)  peruskoulutukseen hakijoiden kanssa. Näiden perusteella teemme päätöksen tulisiko hakijan käydä Peruskoulutus kokonaan, osittain vai voiko hän siirtyä suoraan Ohjaajakoulutukseen.

Inartes Instituutissa Peruskoulutuksen tehneet opiskelijat hakevat Ohjaajakoulutukseen erillisellä lomakkeella.

Lähetä hakulomake viimeistään 14.8.2020.

Valinnat tehdään 17.8. ja niistä ilmoitetaan samalla viikolla. Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy syksyllä 2021. Koulutus sisältää kahdeksan 2–3 päivän pituista lähiopetusjaksoa sekä alun orientaatiopäivän.

Koulutuspäivät syksy 2020:

Orientaatiopäivä 10.9.2020 (to)

22.–23.10.2020 (to–pe)

9.–11.12.2020 (ke–pe)

Pienryhmätapaaminen 12/2020–1/2021 

Kevät 2021:

21.–22.1.2021 (to–pe)

4.–5.3.2021 (to–pe)

15.–16.4.2021 (to–pe)

20.–21.5.2021  (to–pe)

Syksy 2021:

18.–20.8.2021 (ke–pe)

23.–24.9.2021 (to–pe)

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta on 3800 € + alv.24% 

Hakuhaastattelu maksaa 80 €.

Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu 200 € + alv.24%. Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa. Lukukausimaksut maksetaan erissä.

Maksuaikataulusta voi myös neuvotella.

Koulutus on kokemuksellista ja interaktiivista. 
Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat tekevät kotitehtäviä ja pienryhmätehtäviä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat käytännössä terapeuttisten ryhmien ohjaamista 65–100 h. Harjoitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään työnohjausryhmissä.

 

Terapeuttisen ryhmän ohjaajan tutkintoon tulee sisällyttää myös ateljeeopinnot kahdessa taiteen lajissa (2 x 90 h) sekä oma terapia (kaikkiaan 50 h). Nämä eivät sisälly koulutuksen hintaan.