top of page

2. opintovuosi: Ohjaajakoulutus

80566776_2831462636906489_26330228030953

Ohjaajakoulutus n. 1,5 vuotta (60 op)

Terapeuttisten ryhmien ohjaajakoulutus 

Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ekspressiivisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Koulutuksessa keskitytään ekspressiivisen taideterapian keskeiseen teoriaan ja menetelmien sisäistämiseen. Ryhmänohjaustaitoja kehitetään teorian ja kokemuksellisen oppimisen kautta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat terapeuttisten ryhmien ohjausta yksin tai pareittain (60–100 h). Harjoitteluja tukee opintoihin sisältyvä ryhmätyönohjaus. 

Taideopintoja tehdään koulutuksen ohella ateljeeopintoina 90 h kahdessa valinnaisessa taiteenlajissa. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa. 

Koulutus on käynnistynyt lukuvuodelle 2023–2024. Ilmoitamme seuraavasta hausta näillä sivuilla.

Muualla ekspressiivistä taideterapiaa aiemmin opiskelleet osallistuvat Peruskoulutukseen hakevien kanssa johdantokurssille sekä haastatteluun (yht. 220 €). Näiden perusteella teemme päätöksen tulisiko hakijan käydä Peruskoulutus kokonaan, osittain vai voiko hän siirtyä suoraan Ohjaajakoulutukseen.

Koulutus alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy syksyllä 2024. Koulutus sisältää kahdeksan 2–3 päivän pituista lähiopetusjaksoa sekä alun orientaatiopäivän.

 

LÄHIOPETUSPÄIVIEN AIKATAULU 2023–2024:

Syksy 2023

  • Orientaatio perjantaina 15.9.2023

  • 5.–6.10.2023 (to–pe)

  • 9.–11.11.2023 (HUOM! 3 päivää to–la)

  • pienryhmätapaaminen joulukuussa

Kevät 2024​

  • 25.–26.1.2024 (to–pe)

  • 7.–8.3.2024 (to–pe)

  • 18.–19.4.2024 (to–pe)

  • 16.–17.5.2024 (to–pe)

Syksy 2024

  • 15.–17.8.2024 (HUOM! 3 päivää to–la)

  • 19.–20.9.2024 (to–pe)

HUOM! Poikkeustilanteissa voimme joutua siirtämään lähiopetuksen jaksoja joko toiseen ajankohtaan tai etäopetukseksi/hybridimalliksi.

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta 4900 € (3952 € + alv.24%). 

Hakuhaastattelu maksaa 80 €.

Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu. Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa. Lukukausimaksut maksetaan erissä.

Koulutus on kokemuksellista ja opiskelijat sitoutuvat lähiopetusjaksoille. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat tekevät kotitehtäviä ja pienryhmätehtäviä. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat käytännössä terapeuttisten ryhmien ohjaamista 60–100 h. Koulutuksen hintaan kuuluu harjoitteluja tukeva ryhmätyönohjaus. 

 

Terapeuttisen ryhmän ohjaajan tutkintoon tulee sisällyttää myös ateljeeopinnot kahdessa taiteenlajissa (2 x 90 h) sekä oma terapia (kaikkiaan 34 tapaamiskertaa). Nämä eivät sisälly koulutuksen hintaan.

bottom of page