top of page

3.–4. opintovuosi: Taideterapeuttikoulutus

IMG_3764.jpeg

Taideterapeuttikoulutus  2 vuotta (80 op)

Ohjaajakoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea taideterapeutti-koulutukseen. Seuraava terapeuttikoulutus on suunnitteilla aloitettavaksi vuonna 2025. 

Koulutus syventää ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja käytäntöä. Opintojaksoilla käsitellään mm. terapiasuhdetta, kriisejä ja traumoja, filosofiaa ja estetiikkaa sekä ammattietiikkaa. Opiskelijoita kannustetaan taidelähtöiseen tutkimukseen. 

 

Opiskelijat suorittavat taideterapiaharjoittelua yksilöasiakkaiden  ja ryhmien kanssa. Opiskelijat osallistuvat koko koulutuksen ajan ryhmä- tai yksilötyönohjaukseen, joka tukee kasvua taideterapeutiksi. Opiskelijat käyvät myös omassa koulutusterapiassa, jota antaa Inartes Instituutin hyväksymä ekspressiivinen taideterapeutti.

Viimeisen vuoden aikana opiskelijat tekevät kirjalliset opinnäytetyöt, joihin kuuluu myös taiteellinen osio. 

Hae koulutukseen lomakkeella, jonka löydät ylläolevasta linkistä. Hakemuskaavake on esitteen lopussa.

 

HAKUAJOISTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN. 

 

 

Kutsumme hakijat haastatteluun hakemusten perusteella. Koulutus sisältää kahdeksan 2–3 päivän pituista lähiopetusjaksoa vuodessa eli yhteensä 16 lähiopetusjaksoa.

Muualla ekspressiivisen taideterapian opintovuodet 1–2 käyneet osallistuvat johdantokurssille peruskoulutukseen hakevien kanssa ja haastatteluun (yht. 220 €). 

 

LÄHIOPETUSPÄIVIEN AIKATAULU TULEE TÄHÄN, KUN OPETUSPÄIVÄT ON SOVITTU LUKUVUOSILLE 2025–2027:

HUOM! Poikkeustilanteissa voimme joutua siirtämään lähiopetuksen jaksoja joko toiseen ajankohtaan tai etäopetukseksi/hybridimalliksi.

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta kahdelta vuodelta yhteensä 8800 €.

4400 €/vuosi (3548,40 € + alv.24%) Koulutus maksetaan joka vuosittain neljässä erässä. Hakuhaastattelu maksaa 80 €.

Koulutukseen sitoudutaan valinnan jälkeen, jolloin allekirjoitetaan sopimus ja maksetaan vahvistusmaksu (500 €). Vahvistusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa. 

Koulutus on kokemuksellista ja opiskelijat sitoutuvat lähiopetusjaksoille. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat tekevät kotitehtäviä ja pienryhmätehtäviä. Opiskeluun kuuluu myös runsaasti harjoitteluja yksilöasiakkaiden ja ryhmien kanssa. 

 

3. vuoden aikana koulutuksen hintaan kuuluu työnohjaus pienryhmissä. 4. vuonna opiskelija maksaa itse yksilötyönohjauksen. Lisäksi opiskelija käy aiemman koulutusterapian lisäksi 20 kertaa omassa koulutusterapiassa, jonka hän maksaa itse. 

bottom of page