Koulutus alkaa syyskuussa 2020. 

 

Koulutukseen valitaan 12–15 opiskelijaa. Hakijoille järjestetään johdantokurssi (1 pv) ja henkilökohtainen haastattelu (1h). Haastattelu ja johdantokurssi maksavat yhteensä 220€.

Johdantokurssit ja haastattelut 2020

1–2.8.2020  Johdantokurssi I ja haastattelu
(TÄYNNÄ)

8–9.8.2020 Johdantokurssi II ja haastattelu
(TÄYNNÄ)

15–16.8.2020 Johdantokurssi III ja haastattelu
(lähetä hakemus viimeistään 1.8.2020)

 

Johdantokursseille mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Koulutuspaikat täyttyvät hakujärjestyksessä opiskelijoista, jotka ovat hyväksytty koulutukseen.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä hakemukseen henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sposti, henkilötunnus, koulutus, ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan johdantokurssille ja haastatteluun.

Hakemuksen voit laittaa sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen
inartes@inartes.fi.

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden päivän (pe–la) lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Opetus on toiminnallista: aktiivista työskentelyyn osallistumista, kokemusten jakamista ja pohdintaa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisiä oppimistehtäviä taidetyöskentelyn ja kirjallisuuden pohjalta sekä pienryhmätöitä. Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla.

 

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2021. Ekspressiivisen taideterapian perusteet 2020–2021 lähiopetusjaksojen päivämäärät:

Syksy 2020:

4.–5.9.2020 (pe–la)

2.–3.10.2020 (pe–la)

6.–7.11.2020 (pe–la)

ja 4.–5.12.2020 (pe–la)

Kevät 2021:

15.–16.1.2021 (pe–la)

13.–14.2.2021 (la-su)

19.–20.3.2021 (pe–la)

ja 7.–8.5.2021 (pe–la)

Koulutuksen hinta

Terapeuttinen taide – Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -koulutuksen kokonaishinta on

2400 €+alv. TAI = 2976 € (sis.alv 24%)

 

Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja koulutusmateriaalin (ei luettavaa kirjallisuutta). Mahdolliset matka- ja majoituskulut opiskelijat kustantavat itse. Vahvistusmaksun jälkeinen 2200€+alv suoritetaan erissä koulutuksen aikana. Maksuaikataulusta voi myös neuvotella.

Kuvataideateljee ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus 

osallistua viikonloppuisin ja/tai iltaisin kuvataiteen perusopetukseen (90 h) ja/tai yksilötaideterapiaan
(n. 10–20 käyntikertaa), joka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia ja kustannukset eivät kuulu Peruskoulutuksen hintaan.

Peruskoulutus 1.opintovuosi

liidut.jpg

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn omakohtainen kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa monipuolisesti eri opettajien ohjauksessa. Jokaisen jakson opettaja on sekä ekspressiivinen taideterapeutti että oman taiteenlajinsa ammattilainen. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. 

 

Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Muista laittaa hakemukseesi henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, henkilötunnus, koulutus, ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. 

LÄHETÄ HAKEMUKSESI 3.5.2021

mennessä sähköpostin 

liitetiedostona osoitteeseen:

inartes@inartes.fi 

Hakemusten perusteella soveltuvat hakijat kutsutaan johdantokurssille (1 pv) ja henkilökohtaiseen haastatteluun (1 t). Haastattelu ja johdantokurssi maksavat yhteensä 220 €.

Johdantokurssit ja haastattelut 2021:

15.–16.5.2021 Johdantokurssi I ja haastattelut

22.–23.5.2021 Johdantokurssi II ja haastattelut

12.–13.6.2021 Johdantokurssi III ja haastattelut

 

Johdantokursseille mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Johdantokurssit täyttyvät hakemusten saapumisjärjestyksessä niistä hakijoista, joiden katsotaan soveltuvan koulutukseen. 

Koulutukseen valitaan 12–15 opiskelijaa. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 25. 

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden päivän lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Ensimmäisen vuoden opintojen painotus on omassa prosessissa. Opetus on ensisijaisesti kokemuksellista ja taidelähtöistä.

 

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät pieniä itsenäisiä kirjoitustehtäviä sekä pienryhmätöitä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä. 

Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla.

Koulutus alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022. Lähiopetusjaksojen aikataulu:

Syksy 2021:

3.–4.9.2021 (pe–la)

8.–9.10.2021 (pe–la)

12.–13.11.2021 (pe–la)

ja 10.–11.12.2021 (pe–la)

Kevät 2022:

14.–15.1.2022 (pe–la)

12.–13.2.2022 (HUOM! la–su)

18.–19.3.2022 (pe–la)

ja 20.–21.5.2022 (pe–la)

HUOM! Poikkeustilanteissa voimme joutua siirtämään lähiopetuksen jaksoja joko toiseen ajankohtaan tai etäopetukseksi/hybridimalliksi.

Koulutuksen hinta 3400 € (2742 € + alv.24%). 

Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja koulutusmateriaalin (ei luettavaa kirjallisuutta). 

Ottaessaan vastaan opiskelupaikan opiskelija maksaa vahvistusmaksun 300 €. Koulutusmaksusta jäljelle jäävä 3100 € suoritetaan neljässä erässä koulutuksen aikana  (4 x 775 €).

Taideateljeet ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus 

osallistua Inartesin järjestämiin kuvataide- tai tanssi- ja liikeateljeehen (90 h) ja/tai yksilötaideterapiaan (n. 10–20 käyntikertaa), jotka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia, eivätkä kustannukset kuulu koulutuksen hintaan.