top of page

1.opintovuosi: Peruskoulutus

liidut.jpg

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn omakohtainen kokemuksellinen ymmärtäminen. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa monipuolisesti eri opettajien ohjauksessa. Jokaisen jakson opettaja on sekä ekspressiivinen taideterapeutti että oman taiteenlajinsa ammattilainen. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. 

 

Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Muista laittaa hakemukseesi henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, syntymäaika, koulutus sekä työkokemus ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. 

LÄHETÄ HAKEMUKSESI 30.4.2023 MENNEESSÄ

Hakemusten perusteella soveltuvat hakijat kutsutaan johdantokurssille (1 pv) ja henkilökohtaiseen haastatteluun (1 t). Haastattelu ja johdantokurssi maksavat yhteensä 220 €.

Johdantokurssit ja haastattelut 2023:

20.–21.5.2023 Johdantokurssi I ja haastattelut

27.–28.5.2023 Johdantokurssi II ja haastattelut

10.–11.6.2023 Johdantokurssi III ja haastattelut

 

Johdantokursseille mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Johdantokurssit täyttyvät hakemusten saapumisjärjestyksessä niistä hakijoista, joiden katsotaan soveltuvan koulutukseen. 

Koulutukseen valitaan 10–14 opiskelijaa. Valinnoista pyritään ilmoittamaan juhannukseen mennessä. 

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden tai kolmen päivän lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Ensimmäisen vuoden opintojen painotus on omassa prosessissa. Opetus on ensisijaisesti kokemuksellista ja taidelähtöistä.

 

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät pieniä itsenäisiä kirjoitustehtäviä sekä pienryhmätöitä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä. 

Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla.

Koulutus alkaa elokuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024. Lähiopetusjaksojen aikataulu:

Syksy 2023:

25.–27.8.2023 (HUOM! 3 päivää pe–su)

29.–30.9.2023 (pe–la)

27.–28.10.2023 (pe–la)

1.–2.12.2023 (pe–la)

Kevät 2024:

12.–14.1.2024 (HUOM! 3 päivää pe–su)

17.–18.2.2024 (HUOM! la–su)

22.–23.3.2024 (pe–la)

10.–11.5.2024 (pe–la)

HUOM! Poikkeustilanteissa voimme joutua siirtämään lähiopetuksen jaksoja joko toiseen ajankohtaan tai etäopetukseksi/hybridimalliksi.

Koulutuksen hinta 3400 € (2742 € + alv.24%). 

Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja taidemateriaalit (ei luettavaa kirjallisuutta). 

Ottaessaan vastaan opiskelupaikan opiskelija maksaa vahvistusmaksun 300 €. Koulutusmaksusta jäljelle jäävä 3100 € suoritetaan neljässä erässä koulutuksen aikana  (4 x 775 €).

Taideateljeet ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus 

osallistua Inartesin järjestämiin Tanssi- ja liikeateljeehen tai Draama-ateljeehen (90 h) ja/tai yksilötaideterapiaan (n. 10–20 käyntikertaa), jotka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia, eivätkä kustannukset kuulu koulutuksen hintaan.

bottom of page