top of page

1.opintovuosi: Peruskoulutus

liidut.jpg

Koulutuksen tavoitteena on taideterapeuttisen työskentelyn ymmärtäminen omakohtaisen kokemuksen kautta. Opinnot sisältävät ekspressiivisen taideterapian perusteita viidessä eri taiteenlajissa monipuolisesti eri opettajien ohjauksessa. Jokaisen jakson opettaja on sekä ekspressiivinen taideterapeutti että oman taiteenlajinsa ammattilainen. Kuvan, kirjoittamisen, musiikin, äänen, liikkeen ja tanssin sekä draaman kautta tutkitaan luovuutta, esteettisyyttä ja ihmisenä olemista. 

Koulutus on tarkoitettu sote-alan, opetuksen ja kasvatuksen, taiteen tai muun soveltuvan alan opiskelleille. Koulutus on perusta ekspressiivisen taideterapian jatko-opinnoille. 

 

Perusopintoihin voi hakea myös kaikki taideterapeuttisesta prosessista kiinnostuneet aikuiset, jotka haluavat tutustua ekspressivisen taideterapian menetelmiin. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Muista laittaa hakemukseesi henkilötiedot: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, syntymäaika, koulutus sekä työkokemus ja kerro miksi koulutuksemme kiinnostaa sinua. Kerro myös aikaisemmista opinnoistasi tai kokemuksistasi taiteen tai terapian parissa. 

SEURAAVA HAKU ALKAA TAMMIKUUSSA 2024. Lukuvuosi alkaa syksyllä 2024.​

Hakemusten perusteella soveltuvat hakijat kutsutaan johdantopäivään, jossa tutustutaan terapeuttiseen taidetyöskentelyyn (klo 9–16). Toisena päivänä hakijat haastellaan henkilökohtaisesti (1 t). Haastattelu ja johdantopäivä maksavat yhteensä 220 € (sis. kaikki taidetarvikkeet). 

Keväällä 2024 Johdantopäivä (la) ja haastattelut (su)

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Johdantopäiviin mahtuu rajoitetusti hakijoita, olethan ajoissa liikkeellä. Johdantopäivät täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. 

Koulutukseen valitaan 10–14 opiskelijaa. Valinnoista ilmoitetaan mahdollisimman pian johdantopäivän ja haastattelujen jälkeen. 

Koulutus on monimuoto-opiskelua (8 kahden tai kolmen päivän lähiopetusjaksoa) Helsingissä. Ensimmäisen vuoden opintojen painotus on omassa prosessissa. 

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat tekevät pieniä itsenäisiä kirjoitustehtäviä sekä pienryhmätöitä. Kirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä. 

Opiskelijoilta edellytetään opiskeluun sitoutumista ja läsnäoloa lähiopetusjaksoilla.

Koulutus alkaa syyskuussa 2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Lähiopetusjaksojen aikataulu julkistetaan myöhemmin. Rytmitys on samankaltainen kuin nyt kuluvana lukuvuonna:

Syksy 2023:

25.–27.8.2023 (HUOM! 3 päivää pe–su)

29.–30.9.2023 (pe–la)

27.–28.10.2023 (pe–la)

1.–2.12.2023 (pe–la)

Kevät 2024:

12.–14.1.2024 (HUOM! 3 päivää pe–su)

17.–18.2.2024 (HUOM! la–su)

22.–23.3.2024 (pe–la)

10.–11.5.2024 (pe–la)

HUOM! Poikkeustilanteissa voimme joutua siirtämään lähiopetuksen jaksoja joko toiseen ajankohtaan tai etäopetukseksi/hybridimalliksi.

Koulutuksen hinta 3400 € (2742 € + alv.24%). 

Koulutusmaksu sisältää lähiopetuspäivien opetuksen ja taidemateriaalit (ei luettavaa kirjallisuutta). 

Ottaessaan vastaan opiskelupaikan opiskelija maksaa vahvistusmaksun 300 €. Koulutusmaksusta jäljelle jäävä 3100 € suoritetaan neljässä erässä koulutuksen aikana  (4 x 775 €).

Taideateljeet ja oma yksilötaideterapia

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus 

osallistua Inartesin järjestämiin Liike- ja tanssiateljeehen tai Draama-ateljeehen (90 h) ja/tai yksilötaideterapiaan (n. 10–20 käyntikertaa), jotka luetaan hyväksi Inartes Instituutin jatko-opinnoissa. Nämä ovat Peruskoulutuksessa vapaaehtoisia, eivätkä kustannukset kuulu koulutuksen hintaan.

bottom of page